Gratis konsultation

Om du har ett större tandvårdsbehov och vill veta vilka lösningar vi har att erbjuda är du välkommen på en gratis konsultation hos oss. På vår gratiskonsultation kan du få förslag på behandlingar för att återskapa ditt bett med god funktion och ett fint leende.

I konsultationen ingår:

 • Samtal om vad du önskar och vilka förväntningar du har.
 • En kontroll av ditt bett och hur man kan försöka återskapa det på bästa sätt (OBS! Ej fullständig undersökning).
 • Kostnadsförslag på eventuell behandling.

Osynlig tandställning

Har du en sned tand som alltid stört dig? Vill du ha ett mer harmoniskt leende? Kom in på en gratis konsultation hos oss.

I konsultationen ingår:

 • Samtal om dina önskemål och förväntningar.
 • Kontroll av ditt bett och möjligheterna till att nå önskat resultat (OBS! Ej fullständig undersökning).
 • Virtuell planering så att du kan se på datorn hur det skulle kunna se ut med de förväntningar och önskemål du har.
 • Information om vilken behandling vi kan erbjuda för att du ska få ditt idealleende.
 • Kostnadsförslag på behandling.

Gratis konsultation för implantatbehandling

Har du en tandlucka som du vill åtgärda? Undrar du vad det kostar och hur man kan gå till väga för att återställa ditt bett? Välkommen in på gratis konsultation för implantatbehandling.

I konsultationen ingår:

 • Samtal om vad du önskar och vilka förväntningar du har.
 • En kontroll av ditt bett och hur man kan försöka återskapa det med hjälp av implantatbehandling (OBS! Ej fullständig undersökning).
 • Information om hur behandlingen går till och vad man kan förvänta sig.
 • Kostnadsförslag på eventuell behandling.