Adress:
Sala Tandläkarcenter
Drottninggatan 11A
733 30 Sala
Ring oss 0224-106 00

Öppettider:
Mån-tor: 08:00-18:00
Fre: 08:00-15:00
Lör-sön: Stängt

Rotfyllning

En rotfyllning gör man på tänder som blivit infekterade av bakterier eller som dött till följd av skada eller trauma (hastigt slag mot tand).

Hur går en rotfyllning till?

När vi gör en rotfyllning på en patient genomför vi en process i tre steg. I det första steget, som vi kallar rensning, går man in i tanden och ner i rötternas kanaler för att ta bort alla bakterier och mjukvävnader. För att genomföra rensningen använder vi tunna små filar som vidgar kanalerna. Under rensningen byts filen ut till större storlekar för att bredda kanalerna successivt. Därefter spolar vi med vätskor som gör kanalerna rena, dödar bakterierna och tar bort spån som finns kvar efter rensningen med filar. 

I det andra steget fattar man ett beslut om själva rotfyllningen. Beroende på fall kan man välja mellan att lägga ett antibakteriellt medel i kanalerna och vänta några veckor innan man rotfyller, eller genomföra rotfyllningen direkt efter rensning. Vilket alternativ tandläkaren bedömer är lämpligt beror på fall till fall. Vad som ligger till grund för beslutet är framförallt hur stor infektionsrisken är samt om tandens anatomi har försvårat rensningen. 

I det tredje och avslutande steget ser tandläkaren till att packa ner fyllningsmaterialet i den rensade rotkanalen. Där ser man till att fylla och packa tills det inte finns någon plats kvar att fylla på med mer. Avslutningsvis gör man sedan en tandfyllning om man bedömer att tanden är tillräckligt hel. Annars sätter man dit en krona.

Försvinner infektionen eller värken efter rotfyllningen?

Syftet med en rotfyllning är att behandla infekterade och döda tänder. När man har en infektion i en redan rotfylld tand kan det krävas att man gör om hela rotfyllningen. Tyvärr händer det att infektionen inte ger sig efter rotfyllningen, men i de allra flesta fall (85-95%) blir tänderna bra efter rotfyllning. Varför infektionen ibland kvarstår beror framförallt på rotfyllningens kvalitet. Rotfyllningen bör täcka rotkanalen hela vägen ner och vara tät, annars kan bakterier ta sig förbi den. Ibland kan också tändernas anatomi och form försvåra en god rensning vilket då leder till att kvaliteten på rotfyllningen försämras. 

Skulle rotfyllningen mot förmodan inte bli bra gör man om ingreppet. Vid vissa fall kan vi även överväga att skicka patienten vidare till en rotfyllningsspecialist för bedömning och behandling. I de allra värsta fall där det inte går att genomföra en ordentlig rotfyllning drar tandläkaren ut tanden.

Pris rotfyllning

Det som ligger till grund för priset på en rotfyllning är antalet kanaler. Framtänder har oftast endast en kanal medan kindtänderna kan ha upp till fyra stycken. Priset för vad en rotfyllning kostar är alltså individuellt. Som patient betalar man inte hela summan eftersom försäkringskassan bidrar med en del av kostnaden. För exakt pris, ta kontakt med din tandläkare.

Patientcentrerad tandvård varje dag

Vi är en tandläkarklinik som har som mål att våra patienter ska känna sig trygga vid behov av akut tandvård, så att de slipper ringa runt och leta efter någon annan tandläkare som har jour.