Adress:
Sala Tandläkarcenter
Drottninggatan 11A
733 30 Sala
Ring oss 0224-106 00

Öppettider:
Mån-tor: 08:00-18:00
Fre: 08:00-15:00
Lör-sön: Stängt

Tandinfektion

En tandinfektion kan vem som helst drabbas av. För vissa gör den väldigt ont och för andra känns den inte alls. En obehandlad tandinfektion kan leda till att infektionen sprider sig i käkbenet och tandköttet. I värsta fall kan den sedan sprida sig ut i kinden och ner mot halsen. Om du misstänker en tandinfektion är det viktigt att du uppsöker tandläkare snarast.

Har jag fått en tandinfektion?

Misstänker du att du har fått en tandinfektion? Oftast börjar en tandinfektion med ett hål där bakterier löst upp tandens mineraler. Om hålet inte behandlas växer det sig allt större och tillslut når det pulpan, tandens inre del, som i sin tur leder till en tandinfektion. Det resulterar så småningom i att tanden dör. Behandlingen som krävs då är antingen en rotfyllning eller att man helt avlägsnar den infekterade tanden. En tandinfektion kan också uppstå av trauma. Det vill säga om man slår i tanden så att det uppstår en skada och tanden blir infekterad och slutligen dör.

Symtom vid tandinfektion

En tandinfektion genomgår olika stadier som ofta skiljer sig i symtom. Enklast beskriver vi tandinfektionen i två stadier. Det första stadiet är när den just uppstått och tanden ännu inte dött. Det andra stadiet är när tanden är helt död. 

När tandinfektionen just uppstått brukar man vanligtvis känna en kraftig smärta som är svår att lokalisera till en specifik tand. Man brukar kunna avgöra om det är höger eller vänster sida, men ibland kan det till och med vara svårt att avgöra om det är upptill eller nertill i käken som smärtan kommer från. Många upplever smärtan intensiv och i vissa fall hjälper inte ens värktabletter. Smärtan brukar förvärras av värme, såsom varm dryck, medan kall dryck och kyla ibland lindrar en aning. Däremot brukar inte tanden vara öm, och få upplever besvär med belastning, så som att tugga mat. Om vi behandlar en tandinfektion i detta stadie görs vanligtvis en rotfyllning.

Om tandinfektionen istället övergår i det andra stadiet brukar värken inte vara lika intensiv utan istället mer dov. Däremot är det nu lätt lokalisera vilken tand som är infekterad. Tanden reagerar inte längre på värme men istället kan kalla drycker skapa ilningar. Den infekterade tanden ömmar och beröring och tuggor skapar en känsla av obehag. Har tanden dött när du uppsöker tandvård brukar tanden avlägsnas. 

Skulle den infekterade tanden passera det andra stadiet kan infektionen ibland fortsätta sprida sig till omkringliggande vävnader, exempelvis kind, läppar och även munbotten och hals. Om svullnad uppstår och det blir svårt att andas är det viktigt att du ringer 112.

Behandling av tandinfektion

Vid en tandinfektion finns endast två behandlingalternativ. Det första alternativet är rotfyllning, som vanligtvis görs om tandinfektionen behandlas i första stadiet. Det andra alternativet är att tanden avlägsnas helt genom tandutdragning, något som kallas extraktion. Att rotfylla tanden är alltid det primära alternativet om kostnaden accepteras av patienten och förutsatt att tanden är tillräckligt hel för att kunna genomföra en rotfyllning.

Antibiotika vid tandinfektion

Tidigare var det vanligt att man behandlade tandinfektioner med antibiotika direkt. Idag är däremot rekommendationen att vara restriktiv med ge patienter antibiotika med anledning av resistensrisken. Om för mycket antibiotika skrivs ut finns en risk att baketerierna som orsakar infektionen blir resistenta. Då ger inte längre antibiotikan effekt. Av den anledningen är de nationella rekommendationerna att endast ge antibiotika vid allmänpåverkan, såsom feber, samt vid tecken på infektionsspridning. Prata med din tandläkare om du önskar veta mer om antibiotika vid tandinfektion och varför vi är restriktiva med utskriften av detta läkemedel.

Delbetala behandling

För dig som är i behov av en rotfyllning, men saknar den ekonomiska möjligheten, erbjuder vi på Sala Tandläkarcenter smidig delbetalning från Wasa Kredit och Klarna.

Patientcentrerad tandvård varje dag

Vi är en tandläkarklinik som har som mål att våra patienter ska känna sig trygga vid behov av akut tandvård, så att de slipper ringa runt och leta efter någon annan tandläkare som har jour.